Per què volen els avions?

L’any passat vam tenir el plaer de tornar a col·laborar amb els amics de La Kaseta, i vam fer la correcció de color de “Per què volen els avions?”, estrenat a TV3 el juliol de 2020. Si voleu veure els capítols, aneu a https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/per-que-volen-els-avions/

Show CommentsClose Comments

Leave a comment