La mesquita del carrer Japó

Direcció del documental “La mesquita del carrer Japó”

Fa uns mesos, la Xarxa 9 Barris Acull (https://9bacull.org/es/) ens va encarregar la realització d’un documental sobre el procés d’obertura de la mesquita del carrer Japó, de Barcelona. A la peça es narra la història de la lluita d’un grup de veïns per aconseguir un centre de culte musulmà, i com les entitats del barri de la Prosperitat van recolçar-los fins que van aconseguir-ho.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment