CTRL

“CTRL” és el primer programa cultural focalitzat exclusivament en les noves possibilitats i oportunitats que ofereixen les tecnologies digitals, tant a la creació com al consum de cultura. De la mà d’E2S Contents, hem fet la correcció de color d’aquest programa del 33.

Podeu mirar tots els capítols aquí: https://www.ccma.cat/tv3/ctrl/capitols/

Show CommentsClose Comments

Leave a comment