Batalla Monumental

Hem col·laborat per primer cop amb Som.cat, i hem muntat el programa Batalla Monumental. Dirigit per l’Uri Garcia, Batalla monumental és un programa en què dotze monuments competeixen per convertir-se en el favorit dels catalans. La Candela Figueras i l’Ivan Medina són els reporters que viatgen en paral·lel a la localització de cada monument per presentar les seves armes i fer del seu el guanyador de cada setmana.

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/batalla-monumental/avancament-de-batalla-monumental/video/6077605/

Crèdits

Client: Som Batabat

Direcció: Uri Garcia
Muntatge: Pepit (AMMAC), Marta Forné (AMMAC)

Show CommentsClose Comments

Leave a comment